Contact

Algemeen

Reserveringen en vragen over plaatsen en ruimte op de markt uitsluitend via de marktmeester (marktmeester@vlegeldag.nl). Dus niet naar info!
Werkgroepen

Direct contact opnemen met:

Per post

Stichting Vlegeldag Bennekom
Heinrich Witteweg 1
6721 AA Bennekom

Rekeningnummer van Stichting Vlegeldag:
NL09 RABO 0377 0161 95