BENNEKOM – De Vlegelmarkt was uitverkocht, de optocht had het maximale aantal deelnemers, het podiumprogramma zat vol en de oude ambachten waren uitgestald. Dit alles samen met prachtige weersomstandigheden heeft veel Bennekommers en bezoekers uit de omstreken op de been gebracht. Vlegeldag 2017 is dankzij alle vrijwilligers, donateurs, deelnemers en bezoekers enorm geslaagd.

Om Vlegeldag tot een succes te maken, waren er veel verkeersmaatregelen genomen. Straten waren afgesloten en in diverse straten was een parkeerverbod van kracht om de optocht en de hulpdiensten vrije doorgang te kunnen verlenen. De werkgroep Veiligheid en het bestuur van Vlegeldag willen deze bewoners van het afgezette gebied in Bennekom en de omwonenden hartelijk bedanken voor het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen. Het is een cliché, maar zonder deze hulp kan Vlegeldag niet uitlopen op een succes zoals dit jaar!

Ook willen we de mensen bedanken die gebruik hebben gemaakt van het pendelbusje, dit heeft gezorgd voor minder verkeersdruk rondom het centrum. Ook de mensen die gebruik hebben gemaakt van de fietsenstallingen danken we hartelijk. Samen hebben we kunnen zorgen voor een veilig verloop van de dag.