“Dat verhaal schrijven we samen!”

Hoe wordt iemand Vlegelvrouw en wat houdt het in? Marjolein Vegter lacht: “Gewoon, ik heb gereageerd op de oproep van het bestuur van de Stichting Vlegeldag en ik was de gelukkige.” De gelukkige? “Ja, ik vind het een hele eer om gezicht te mogen zijn van de Vlegeldag. De Vlegeldag is zo’n mooi evenement. Het zit vol met nostalgie, met heimwee naar de boerengemeenschap van vroeger, met onderlinge verbinding en samenhorigheid. Evenementen als de Vlegeldag dragen ertoe bij dat die binding en samenhorigheid blijven bestaan.”

BENNEKOM – Marjolein Vegter is opgegroeid in Zetten, hemelsbreed niet zo ver van Bennekom. Ondertussen woont ze er al ruim 15 jaar en ze voelt zich helemaal Bennekomse. Ze is leerkracht op de Koning Davidschool in Ede, maar peinst er niet over te verhuizen. Ze verheugt zich er nu al op dat haar leerlingen erachter komen dat ze straks de Vlegelvrouw is en komen vragen wat een Vlegelvrouw is. Dan kan ze het verhaal vertellen van het graan, met de aren waar de graankorrels inzitten en dat je die graankorrels in een molen kunt malen en dat je van het meel brood kunt bakken. Maar hoe krijg je die graankorrels uit de aren? Dat de leerlingen dan maar op Vlegeldag naar Bennekom moeten komen kijken hoe met heel oude dorsmachines de korrels uit de aren gehaald worden. Ertegenover kunnen ze dan zien hoe dat nog vroeger met de hand gedaan werd, met twee stokken aan elkaar gebonden, de korrels uit het graan slaan. Ja, dat is zwaar werk. “Misschien mag ik deze vlegel wel even lenen, om op school te laten zien?”, grinnikt ze.

Oogstfeest
Zo maakt ze aan haar leerlingen duidelijk dat Vlegeldag eigenlijk een oogstfeest is en dat Vlegelhangen een spelletje van boerenjongens was. De boerenjongen die het langst kon blijven hangen mocht dansen met het mooiste meisje van het dorp. “Bent u dan het mooiste meisje van het dorp?” Op die vraag is Marjolein nog niet voorbereid… Ze is gewend aan lastige vragen van haar leerlingen. Ze zal er ongetwijfeld een verhaal van weten te maken.

Ze vertelt graag verhalen, ook het Verhaal van Bennekom. Verhaal van Bennekom? “Ja, Bennekom is een fantastisch dorp om in te wonen, mede dankzij ontzettend veel echte Bennekomse activiteiten die eraan bijdragen dat Bennekommers vriendelijk met elkaar omgaan, dat er een soort dorpse samenhorigheid is… Vlegeldag, Kinderdorp, Lekker Bennekoms en een geweldig actief verenigingsleven. Nou ja, dat verhaal vertel ik niet in mijn eentje. Dat verhaal vertellen we met elkaar.”

Het lijkt nog ver weg, 28 augustus. Eerst nog toetsen, overgang, andere school kiezen, naar Kinderdorp. De organisatie heeft het programma klaar maar er zijn nog massa’s werk te doen. Ondertussen komt Vlegeldag steeds dichterbij. Vlegelvrouw 2019, Marjolein Vegter, is er helemaal klaar voor.