In de rubriek ‘Oude ambachten’ stellen we verschillende oude ambachten aan u voor. Op de Vlegeldag worden ze gedemonstreerd, zodat u precies kunt zien hoe het ambacht in zijn werk gaat.

Wie ben je?
Anneke Florijn en Leida van Koesveld

Waarom heb je gekozen voor dit ambacht?
Corn dolly, we zijn er toevallig tegenaan gelopen en daarna hebben we cursussen in strovlechten gevolgd. We maken traditionele oogstsymbolen, meestal van tarwe. Corndollies worden ze genoemd, Corn van koren en Dolly komt van idol wat afgod betekend. Elke streek had zijn eigen vlecht.

Hoe lang doe je dit al?
Vanaf 1983

Hoe werkt het?
We zoeken zelf een akker uit waar voor ons ambacht de geschikte tarwe verbouwd wordt. Dan vragen we de boer of we mogen knippen, tegen betaling uiteraard!

Wat heb je er voor nodig?
Auto (afstand tot de akker is ruim 100 km), heggenschaar, 2 personen, sterke ruggen, mooi weer, ruimte om de oogst te drogen en daarna te bewaren.

Wat is je binding met de Vlegeldag?
Het gevoel dat we er bij horen. De boeren verbouwen het graan en oogsten en dorsen het later. Met de dorschkast of met de vlegel. Onze oogstsymbolen werden gemaakt om in dit figuur de kracht en de vruchtbaarheid van de akkers te bewaren.